Yönetim Kadrosu

27 EKİM 2018 28. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİMİ YÖNETİM KURULU

1. Nizam HIŞIM
2. Talat YILMAZ
3. Zafer ERGİN
4. İlhan TURAN
5. Bülent KATKAK
6. Ahmet Adnan AKDEMİR
7. Havva Zeynep AKSU
8. Muhammet Mustafa BAKIRCI
9. Emre KOCADAĞ
10. İlhami KURT
11. Erol YÜMLÜ

YEDEK ÜYELER
1. Çetin EMGEN
2. Kerim MÜDERRİSOĞLU
3. Burak BAĞTAŞ
4. Ece DİZDAR
5. İlyas ERTEMUR
6. Cem KALENDER
7. Roni SARİS

DENETLEME KURULU
1. Osman ÖZTÜRK
2. İsmail Fatih KAYMAK
3. Yerişan BEKİROĞLU

DENETLEME KURULU YEDEK LİSTE
1. Ali Rıza BERBER
2. Göksel BAŞİPLİKCİ
3. Caner DINIZ

DİSİPLİN KURULU
1. Özalp BİROL
2. Arif KÖKLÜ
3. Adnan TURGUT